Category Archives: Leczenie

Stadia choroby Alzheimera

W chorobie Alzheimera, w zależności od objawów wyróżnia się trzy stadia. Stadium pierwsze, tzw. wczesne to przede wszystkim utraty w świeżej pamięci. Chory nie

Jak leczy się przewlekłą niewydolność nerek?

Pacjenci cierpiący na przewlekłą niewydolność nerek są poddawani leczeniu przyczyny choroby, która uszkodziła im nerki. Leczenie ma też zahamować dalsze nasilanie się

Objawy zespołu Patau

Zespół Patau, który dotyczy nienarodzonego jeszcze dziecka, można zdiagnozować już w drugim trymestrze ciąży. Pomaga w tym wykonanie badania USG, dzięki